Akreditacije i ovlaštenja

Laboratorij LUMIO21 je akreditiran od strane HAA (Hrvatske akreditacijske agencije) s dvije akreditacije.

Akreditacija Br.: 2058
Prva akreditacije: 2004-09-03
Akreditacija istječe: 2024-09-15


Akreditacija Br.: 6551
Prva akreditacija: 2017-02-10
Akreditacija istječe: 2027-01-18