Potvrda Hrvatske agencije za akreditaciju ovog laboratorija potiče još iz 2007. godine. Od tada, laboratorij se postepeno širi u više područja. Kombinacijom akreditiranih postupaka i vlastitim tehničkim postupcima neakreditiranog postupka s dokazom sljedivosti naših etalona izvršavamo mjerenja u sljedećih granama:

 • Električne veličine
  • napon
  • struja
  • otpor
  • kapacitet
  • induktivitet
 • Frekvencija, vremenski interval i impulsi
  • tahograf kalibratori i uređaji
  • elektronički i mehanički sekundomjeri
  • mjerila broja okretaja
  • osciloskopi
 • Klimomehanika
  • temperatura zraka
  • relativna vlaga zraka,
  • brzine protoka zraka
  • mjerila osvjetljenosti
  • tlak zraka