Umjeravanje luksmetra

Umjeravanje luksmetra

Jedini smo u Hrvatskoj koji akreditirano umjeravamo luksmetre – uređaje za mjerenje osvjetljenosti okoliša.

Još 2019. akreditirali smo svoju internu metodu umjeravanje uređaja te smo s time prvi i jedini koji možemo dati akreditirani izvještaj umjeravanja takvog uređaja

luxmeter osvjetljenost
Luksmetar

Umjeravamo uređaje po standardnim točkama:

100lux-a, 300lux-a, 500lux-a, 1000 lux-a