Akreditirano inspekcijsko tijelo

Lumio21 d.o.o. je inspekcijsko tijelo vrste C akreditirano od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju mjerila otpora, mjerila brzine vozila u cestovnome prometu, uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i taksimetara.

Laboratorij Lumio21 ovlašten je od Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM – brojčana oznaka 54), važećim rješenjem o ovlaštenju od 14. veljače, 2017. za:

  • Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
  • Uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika
  • Mjerila brzine u cestovnom prometu
  • Taksimetri

Potvrda i prilog potvrdi o akreditaciji br: 6551
Klasa: 383-02/16-75/008
Urbroj: 569-04/6-17-20
Datum izdanja: 20. veljače, 2017.