Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila – (OTO)

LUMIO21 d.o.o. ovlašteno je od Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM), (brojčana oznaka 54), važećim Rješenjem o ovlaštenju Klasa: UP/I-034-02/17-02/02; Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5 od 14. veljače 2017. za ovjeru:

 • Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacijamjerila otpora uzemljenja
  • mjerila otpora izolacije
  • mjerila otpora petlje
  • višenamjenskih mjerila za ispitivanje električnih instalacij
 • Uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika
 • Mjerila brzine u cestovnom prometu
 • Taksimetara

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Klasa: UP/I-034-02/17-02/02
Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5
Datum izdanja: 14. veljače, 2017.

Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje – (OTPM)

Lumio21 d.o.o. ovlašteno je od Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM), (brojčana oznaka 621), važećim Rješenjem o ovlaštenju Klasa: UP/I-034-02/15-03/38; Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5 od 15. siječnja 2016. i Dopunskim Rješenjem o odobrenju Klasa: UP/I-034-02/17-03/13; Urbroj: 558-02-01-01/4-17-5 od 20. ožujka 2017. za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje:

 • Mjerila koja se
  • upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
  • mjerila otpora uzemljenja
   mjerila otpora izolacije
  • mjerila otpora petlje
  • višenamjenskih mjerila za ispitivanje električnih instalacija
 • Uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika
 • Mjerila brzine u cestovnom prometu

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Klasa: UP/I-034-02/17-03/13
Urbroj: 558-02-01-01/4-17-5
Datum izdanja: 20. ožujka, 2017.